Data Analyse

Doel van de opdracht

Voor het vak process management kregen we de opdracht om een dataset te visualiseren. De visualisatie moest gebeuren aan de hand van 2 verschillende softwarepakketten. Het doel van deze opdracht is om inzicht te krijgen in de software voor het visualiseren van data.
De dataset die ik gebruikt heb is deze over de stages van studenten in Howest.

SMART

Specifiek:
Een overzicht van de buitenlandse stages over de laatste 3 jaar.

Meetbaar:
De locaties van de stages zijn op gelijst in een tabel.

Acceptabel:
Je kan als er meer naar het buitenland stages worden gedaan.

Realistich:
De gekregen resultaten zijn realistische waardes.

Tijdgebonden:
We zien dat in het academiejaar 2015-2016 de hoogste waarde zit voor stage in het buitenland.

Dashboard Power BI

De dataset heb ik gevisualiseerd via Power BI. Hieronder vindt u een overzicht terug van alle locaties waar er een stage was voor een Howest student.

Dataset: Projecten Howest geraadpleegd op 22 november 2016.

Als 2de programma heb ik gebruik gemaakt van Tableau om de dataset van Howest te visualiseren. Maar in Tableau is dit niet zo eenvoudig, Power BI is eenvoudiger in gebruik doordat de lay-out dezelfde is als die van andere Office programma’s. Voor Tableau is een grotere kennis nodig om het programma te gebruiken, je moet namelijk goed weten waar je mee bezig bent. Een nadeel van Tableau is dat er een beperking staat op de hoeveelheid data die je in grafiek kan weergeven. Door deze beperking van data wordt de weergave niet duidelijk, dit probleem had ik bij het gebruik van de dataset van Howest in Tableau.

SWOT

Power BI

Strengths:

Weaknesses:

Opportunities:

Threats:

Tableau

Strengths:

Weaknesses:

Opportunities:

Threats:

Google Analytics

Hieronder vindt u een measureplan voor de dataset over stages in Howest.

 1. Documenteer uw zakelijke doelstellingen:
  Het doel is om de locaties van de stages in kaart te brengen.
 2. Identificeer de strategieën en tactieken om de doelstellingen te realiseren:
  Via het dashboard zullen alle gegevens op kaart worden weergegeven.
 3. Bepaal hoe u uw gegevens moet segmenteren:
  De data wordt gefilterd per land, stad, of opleiding.
 4. KPI:
  Buitenlandse stages per academiejaar

Big Data

Huidige dataset

De dataset over de stages van studenten in Howest telt 9774 rijen en is 30 kolommen breed. De data wordt niet automatisch upgedate en loopt van academiejaar 2014-2015 tot heden.
De dataset bevat enkele cellen die verkeerde data bevat of leeg zijn.

De 3 V's

27/12/2016

Terug naar overzicht